Risaasen Gbg a

 

Detta blir av naturliga skäl ett av de mer omfattande avsnitten. Jag har valt att dela in avsnittet i landskap, teman, geografi, infrastruktur och historia. Avsnitten flätar in i varann, ibland kanske samma bild förekommer på mer än en beskrivning.

I artiklarna förekommer förkortningar, men tanken är att bara de förkortningar som är allmänt vedertagna skall vara använda. För vägar använder jag E, Rv och Lv, för väderstrecken använder jag N, S, V och O/Ö. Eftersom länsindelningen i vårt land inte är en statisk beteckning så använder jag hellre landskapen för beskrivningar, Dalsland är bättre än Västra Götaland.

Där det förekommer koordinater så är dessa angivna i SWEREF99 TM . Vill du använda andra så finns många omvandlarsidor på nätet

De resor jag gjort under de senare åren har i de flesta fallen gjorts med husbil. Fördelen med det, för mig, är att jag inte behöver sätta upp ett bestämt mål, vare sig för resan i sin helhet eller för varje dag. Själva resan blir målet. På så vis har jag kunna göra "temaresa" tex att följa Norra Stambanan. Den turen blev det mycket grusvägar.

E45 Sverige   Europaväg 4  Norra Stambanan    Jämtland&Härjedalen    Lappland    Dalarna   Norrlandskusten  Mälardalen Dagsturer  En vecka