Semestra hemma med dagsutflykter är absolut inte att förakta. Så jag börjar resandet i Sverige där: hemma blir då Västergötland. Men eftersom hemma likaväl kan vara Kälarne eller Fatmomakke så kan alla inte använda dessa sidor på samma sätt som västgöten. Men jag misstänker att det kan finnas ett och annat korn ändå! Flera av mina förslag beräknas med Göteborg som utgångsläge. Inte för att Göteborg är bäst, men för att Göteborg råkar vara närmast.

Själva storstäderna får inte särskilt mycket plats här. Det beror inte på bristande intresse för resmålet utan snarare att det finns så många andra som beskrivet dem så mycket bättre!

En annan aspekt på dessa sidor är längden på etapperna. Det finns knappast några etapper vars totallängd understiger 200 km beskrivet här. Det låter kanske mycket, men tänk då på att en resa Kungsbacka – Uddevalla tur och retur blir runt 200 km, och tar inte 3 timmar bakom ratten.

En trevlig resa att göra är att följa ett av Västsveriges vattendrag. Med undantag av Lagan, Tidan och Göta Älv, så har de en längd från källa till mynning på i runda tal 100 km. Lagan är närmare 300 km och Tidan runt 180 km. Göta Älv är en del av Skandinaviens längsta flod/älv. Den rinner upp i Härjedalen väster om Funäsdalen, inte långt från där även Ljusnan börjar. Fågelvägen ungefär 750 km. Att jämföra med Rehn runt 1200 km och Volga runt 1600 km. Fast Volgas nordligaste delar rinner i Asie.

Vattendragen var det som förenade och det var där man hittade kraften för både mat och husrum. Kvarnar och sågar ligger stundtals tätt. Många av dem är idag små elkraftverk. På flera ställen finns fik i anslutning till det sevärda.

Viskan

börjar strax utanför Ulricehamn, rinner först mot norr och gör sedan en båge via Fristad till Borås och därefter snett mot SV för att mynna i Kattegatt vid Åskloster. Ån rinner ut ur sjön Tolken ca 5 km söder om Hökerum, vid Tolkabro. Det kan hända att det finns ett tillflöde till Tolken som heter Viskan, men det torde inte vara mycket mer än en bäck. Enklast att ta sig hit är Rv 40 avfart 92 och sedan knappt 500 m mot söder. Tolken är på sätt och vis lite unik, eftersom den regleras så mycket som +/- 3 meter. Detta sker vid dämmet Tolkabro. Vi är här knappt 230 meter över havet (möh). Här i Tolkabro finns även en sevärd butik.

Följ sedan Viskan mot norr. Ån rinner här ganska strid, även om vattenmängden kanske inte imponerar, in i skogsmark och genom våtmarker. Den dyker upp nästa gång strax efter passerandet av Rv 40. På höger sida ligger Vings Kvarn som från ett litet dämme får kraft från Viskan. Nästa lite större sjö heter Mogden, den ligger drygt 30 m lägre än Tolken. Då är vi framme i Hökerum. Här i Hökerum passerar vi resterna av banvallen efter Järnvägen Borås – Ulricehamn. Den är numera en fin cykelväg.

Från Hökerum är Viskan lite större, så nu ska vi nog verkligen kalla den för en å. Det går ingen väg direkt utefter ån men vi kan skymta den både i Nitta och strax efter Fristad. Uppströms korsningen med Rv42 rinner ån i två grenar. Mellan de grenarna är det ett naturreservat med ganska gott om fåglar och en tämligen rik flora. I Fristad finns några små fina näringsställen, s.k. Caféer, och lite textilbutiker.

Sjön, som Viskan rinner ut i vid Sparsör, heter Öresjö. Tar du dig ned till sjön så är du nästan 100 m lägre än där ån började.

Strax intill Borås vattenverk ringlar sig Viskan ut ur Öresjö. Eftersom dalen är ganska flack så finns här några mycket tydliga korvsjöar som bildas när ån bryter ny fåra i det flacka bäckenet. Härifrån och till Kattegatt ligger dämmena kanske inte alltid särskilt tätt, men de har levererat kraften till Knallebygdens textilindustrier i åtskilliga år. Borås, Rydboholm, Viskafors, Kinna och Skene har alla dammar som ger möjlighet att ta vara på vattenkraften. När ån når Horred är den nästan i nivå med Kattegatt. De sista 30 km av ån faller den bara ca 10 m. Att jämföra med de föregående dryga 80 km då den fallit närmare 220 m.

Säveån

rinner upp i en mosse mellan Borås och Vårgårda. En trevlig väg från Göteborg och hit går via E20 till Hemsjö, sedan en mindre väg till v 180 några km mot Borås och sedan vänster, på en grusväg, nästan 20 km till Ljurhalla till höger på Rv42 och till sist vid vägen till Vänga går första bron över Säveån kärret. Fast härifrån ner till sjön Säven är ån egentligen en bred bäck. Vänga mosse, som börjar inte långt från bron fortsätter mot SV i drygt 2 km. Det finns en stig som via några spångar leder till ett fågeltorn som står bara några meter från ån nästan mitt i mossen. Mossen är naturreservat. Härifrån till Viskan är det bara runt 8 km.

Ån rinner i en kort båge, först mot NO sedan mot V ut i Sjön Säven. I sjöns norra ända fortsätter ån mot N och Vårgårda där den vänder mot SV. I Alingsås rinner ån ut i Mjörn.

Strax ovanför Norsesund finns dammen som reglerar vattennivån i Mjörn. Härifrån rinner Säveån i Sävelången till Floda och Lerum. Från Aspen till mynningen i Gamlestan har man på flera ställen försett ån med erosionsskydd, eftersom blåleran gör att rasrisken är stor, på en del ställen till och med mycket stor.

Från Vänga till Gamlestaden tar det ca en vecka med kanot

Utefter Säveån finns flera dammar som förr försörjde kvarnar och sågverk med kraft. Säven ligger på 155 möh. Därifrån till Gamlestaden finns idag ett tiotal kraftverk. Bortsett fån Kärtared, Solveden och Floda ligger de alla vid någon form av energikrävande industri, i första hand kvarn eller sågverk men även väveri.

I hela åns lopp är den ganska flack, med avbrott vid både naturliga och konstgjorda dammar, vilket gör att ån ringlar sig fram långa sträckor. Bortsett från alla mossar och våtmarker finns det många fina badställen med små sandstränder. Ett av de som är lättast att nå ligger vid Rv 42 Algutstorps kyrka, 2 km söder om Vårgårda. Här är det dessutom lätta att parkera.

På samma sätt som man kan följa Viskan och Säveån kan det vara roligt, intressant och vackert att följa de andra större vattendragen. Ätran rinner upp NO om Ulricehamn och Nissan börjar i skogarna söder om Jönköping. Båda når man via Rv 40. Lagan via Rv 40 och E4. De mossar där Nissan och Lagan börjar finns i området söder om Jönköpings flygplats, Axamo.

Skarborgsåarna, Nossan och Lidan, liksom de andra åarna jag nämnt rinner alla upp inom ett ganska litet område mellan Borås och Jönköping.

Självklart kan du välja annan utgångsort än Göteborg. Åar och andra små vattendrag finns ju i hela landet. De flesta av norrlandsälvarna har ju normalt inte mycket större flöden än flera av de mer sydländska vattendragen. Det är i första hand längden som skiljer. Vän av ordning anser kanske också att den geografisk placeringen skiljer…