Västeuropa har en gång varit ett politskt/geografiskt område. Det omfattade i stort Västtyskland, Italien, Frankrike, Holland, Belgien och Luxenburg (EEC) samt Danmark, Norge, Portugal, Schweiz, Storbritannien, Sverige och Österrike (EFTA).

Men i mitt material omfattar det kort och gått de västra staterna i europa. Jag har dragit gränsen genom Tyskland - Österrike - Italien. Bortsett från Skandinavien och Ryssland tillhör de övriga staterna då logiskt Östeuropa.

Kanske finns det anledning att förändra denna indelning så småningom.