Norra Stambanan (Boden – Gävle)

byggdes en gång för att kunna transportera unga män från det folkrika södra Sverige till försvarsanläggningarna i norr. Eftersom vår politiker anser att större delen av vårt land är onödigt så har den i viss utsträckning spelat ut sin roll som stamled till norr. Norr om Ånge har den dessutom bytt namn och heter där numera Stambanan genom norra Sverige.

N Stam12            N Stam13 N Stam4 N Stam5

I alla fall så är det en trevlig bilresa att följa dess väg genom landet. Eftersom den avgörande majoriteten av orterna längs dess sträckning tillkom tack vare järnvägen, så somnar de långsamt allteftersom transporterna flyttas till andra transportmedel eller sträckor. Här är bilder från Döds Fallet och det Tahiländska templet i Utanede

N Stam1  N Stam2  N Stam3 N Stam11

De tre broarna är tagna på samma plats. Den äldsta är järnvägens första bro, murad i sten från platsen, den andra är en stabilare stålbro och den tredje är för biltrafik, byggd i fackverk.

N Stam8 N Stam10 N Stam7 N Stam9

Banan följer naturen på helt annat sätt än vad modernt byggda järnvägar gör. Numera följer naturen järnvägen!

N Stam6