Omfattar i min tolkning i huvudsak Danmark, Finland, Norge och Sverige. I nuläget finns Murmanskområdet med som en pendang till Nordöstligaste Norge. Så småningom hoppas jag att kunna ansluta De baltiska staterna, Island och Danska Färöarna hit.

När materialet kommit dit så kanske, förhopningsvis, det finns anledning att lägga upp en rysk sida. I så fall kommer självklart Murmansk att flyttas dit.

Beroede av reaktioner på mitt material så kanske det blir en mer historisk vinkling på Nordeuropa. De tre vikingaområdena Norge, Danmark och Svealand blir då en utgångspunkt till det som med tiden blir dagens åtta nordiska stater.

Numera är skillnader i pris och standard mellan de olika länderna väldigt små. Det finns dock en del viktiga saker att tänka på.

Norge har infört ett system för hastighetsövervakning med kamera där de inte övervakar hastigheten i en punkt utan över en sträcka. Sträckan varierar mellan någon kilometer upp till några tiotals kilometer. ALLA blir fotograferade (se till att le!) minst två gånger; i början och slutet av sträckan. Har det då gått på kortare tid än vad hastghetsbegränsningarna tillåter så kommer en räkning till fordonsägaren! Den räkningen är dessutom ganska hög, 3-4 gånger mer än vad som tas i Sverige.

Fortfarande Norge; Kommer du till en betalväg finns alltid ett alternativ. Förutom vid infarten till större städer, Oslo, Bergen och Trondheim går inte ens att passera, om du inte väljer en rejäl omväg, utan att betala avgift. Avgiften är överkomlig, oftast bara någon krona per km. Det gäller dock inte färjorna. Där handlar det om 100-lappar per tur. Å andra sidan blir omvägen, om det överhuvudtaget går, kanske upp till 100-150 km, på ibland riktigt dålig väg.

En Norge till; vintertid är vissa fjällvägar helt stängda (i Sverige finns två sådana), andra får man inte köra utan att köra i samlad konvoj, efter ett väghållningsfordon. Kom också ihåg att på vissa vägar MÅSTE du ha snökjedjor tillgängliga om du kör ett tyngre fordon.

En ganska vanlig svensk idé är att, eftersom Sverige och Finland en gång varit ett rike, så klarar man sig bra på svenska i Finland. Det stämmer bara i de sydvästra delarna; Åland, runt Åbo och Ekenäs. Hjälpligt kan det fungera söder om Tammerfors och bort mot Helsingfors. I norr däremot fungerar det i stort sett inte alls. Där fungerar nordsamiska eller engelska bättre.