E45 SverigeE45 (Inlandsvägen)

har sin svenska del mellan Karesuando i NO till Göteborg i väster. En stäcka på ungefär 170 mil, eller 20 - 25 timmars körning. I norr så går vägen genom tundra, fjällnära, taigan och i söder avrundas med det västsvenska jordbrukslandskapet.

    

Malung Mora Amal Kaitum Stomsund

Det är den enda svenska väg som korsar samtliga fjällälvar inklusive Klarälven/Göta älv. Vägen passerar några av våra största gruvorter, går genom områden där fast jordbruk inte tillåts, passerar orter i Norrlands inland som för levande, flämtande eller nästan utdöd tillvaro, går över kraftverksdammar, levande forsar, korsar älvar som förefaller vara sjöar.

Aitik Projus Piteelv Ljungan Asarna Messaure Ljungan Kalixelv Moskosel Akkats

Långa avsnitt av vägen går genom tät barrskog, man kör åtskilliga mil genom dessa skogar lite överallt avbrutna med tjärnar, små inägor korsande kraftledningar och ett och annat ödehus. Glest liggande bebodda hus dyker också upp. Men vägen bjuder också på hissnade utsikt inte mist över Nedre Fryken och fjällmassiv.

 E45 Skogshus Skogstjarn Stenbron Snowrenhage

Gellivare Vilhelmina Frostviken Stora Lulevatten Fryken