Mälardalen

(utom Stockholm)

Uppland

E4 tråkig för den som vill se sig omkring, perfekt som transportsträcka. Motorväg genom hela landskapet.

E18 liksom E4 hela avsnittet. Bra vägval till/från norra Stockholm.

Rv55 är ett bra alternativ förbi Stockholm om du kör E4. Mot norr tar du av vid Norrköping och mot söder tar du av vid Uppsala. Vägen är stundtals krokig och smal men du får se ett stycke svenskt jordbrukslandskap uppblandat med några bruksorter.

Rv76 en kort riksväg mellan Älvkarleby i norr och Norrtälje i söder. Utmärkt för den som vill nå Roslagen och Stockholms norra skärgård. Flera besöksvärda Sankt Hans-objekt.

Västmanland

E18 tråkig för den som vill se sig omkring, perfekt som transportsträcka. Motorväg genom hela landskapet.

Rv56, mellan Katrineholm och Gävle via Kunsör- Västerås - Gysinge uppvisar ett bra tvärsnitt av svensk brukskultur. Kalkbruk vid Hjälmaren, Silvergruva i Sala och Bruksamhälle i Gysinge. I huvudsak 1-1 väg hela sträckan.

Rv66 är en bra väg om du kommer från SO och skall upp till Dalafjällen. Dess ena ändpunkt är Västerås och via Fagersta - Ludvika - Malung kommer du till Sälen. Större delen av vägen är 1-1 väg. Du passerar flera viktiga Bergslagsorter på vägen.

Rv68 nuddar på sin väg från Örebro till Gävle genom landskapets NV hörn,

Rv70 Dalarnaleden; stäcker sig mot NV via Borlänge – Rättvik – Mora till Norge och Röros.

Närke

E18 bedrövligt hårt trafikerad mot V. Särskilt på avsnittet fram till Karlskoga. Utgör huvudförbindelse Stockholm – Oslo.

E20 sydligaste delen 2-1 väg därefter motorväg. Tät trafik, framför allt genom Örebro och fram till Arboga.

Rv50 2-1 väg från Askersund till sammanvägningen med E20. Efter delningen N Örebro 2-1 väg till Noraavfarten därefter vältrafikerad 1-1 väg fram till Dalarna. Rv50 – RV40 anses av en del som snabbaste förbindelse mellan Örebro och Göteborg, trots att det blir minst 40 km längre väg, jämfört med E20. E18, E20 och Rv50 delar sträckning ca 8 km genom Örebro.

Rv51 är en mycket typisk metropolförbindelse. Örebro i ena ändan och Norrköping i den andra. Vältrafikerad men ändå en smidig länk från sydostsverige till Värmland och mellersta Norge.

Rv52 är liksom Rv51 en metropolförbindelse. Örebro är ena ändpunkten, Nyköping den andra med Katrineholm ungefär halvvägs.

Rv68 en perfekt tvärförbindelse från västsverige till Norrlandskusten. Visserligen 1-1 väg större delen men inte särskilt mycket trafik. Lindesberg, Fagersta och Avesta är väl värda en längre paus.

Sörmland

E4 tråkig för den som vill se sig omkring, perfekt som transportsträcka. Motorväg genom hela landskapet.

E20 liksom E4 perfekt som transportsträcka. Motorväg genom hela landskapet.

Rv52 passerar på sin stäckning genom landskapet genom gammal eller till och med mycket gammal kulturbyggd. Nuddar bland annat de vatten som ingår i Sörmlands kanotleder. Idag är kanotlederna i huvudsak fina för friluftsfolket men var förr del av de viktiga sjöväga kontaktvägarna.

Rv53 Förbinder Eskilstuna med Nyköping. Passerar Sparreholm där ett av de kanotcentra som finns i landskapet är beläget.

Rv55 är en N-S/S-N förbindelse som E4 resenärer kan ta för att slippa Stockholm. Passerar Katrineholm som är en knutpunkt för flera av landskapets länsvägar.

Rv56 är en av Lv i Katrineholm. Går mot norr över Hjälmaren fram till Arboga där den ansluter till E20 och E18

Rv57 förbinder två av Sörmlands Scania-orter, Katrineholm och Södertälje. Är stundtals både smal och kurvig efterson den ofta följer de låga rullstensåsarna som förekommer mycket, framförallt i östra Sörmland