Kustvägen från Stavanger via Kristiansand till Oslo och svenska gränsen är drygt 600 km. Det finns en del genvägar, tex en tunnel under Oslofjorden i höjd med Moss/Horten, samt förbifarter utanför de större tätorterna. Men om man har bråttom är det kanske bättre att flyga...

Mina bilder omfattar ännu så länge nästan bara Fredriksten i Halden och Kristiansand. Men fler är på G.

Kristiansand

En modern stad nästan på Norges sydspets. Vi är närmare 2000 km från Norgeresans början i Kirkenäs.

Citadellet Kajbostäder

Oslo

Får än så länge representeras av en bild tagen 2004: Bilden är tagen nästan mitt på Karl Johann

 Karl Johan Gate

Fredriksten

En mycket väl bevarad fästning som utgjort Norges lås mot Sverige. Staden nedanför, Halden, har fina prommenadvänliga kajer.

Fredriksten Muren mot Halden Kommendantens utsikt