Från Faukse når vi efter några timmar

Saltfjellet/Svartisen

korsas av E6 i SV-NO. Vintertid blir det ofta konvojkörning drygt 40 km!

Saltfjellet Saltfjellet Saltfjellet Saltfjellet Saltfjellet

Efter passagen av svartisen fortsätter E6 genom en fantastisk landskap, ibland ända nere vid Atlanten och några minuter senare nära skogsgränsen. Under ett avsnitt reser vi genom Dunderlandsdalen. Här träffar vi på ett fenomen som inte är ovanligt när fjällvattnent bromsas upp lite; vattnet är grönt! Varför är det grönt? Det vet jag inte! Vore det en optisk villa mot den gröna omgivningenså skulle det ju inte vara grönt på hösten...

Dunderlandsdalen Dunderlandsdalen

 Det vägavsnitt jag valt slutar i Mo-i-Rana