I min värld består denna franska del av kanalkusten, nedre Loire och gränsen mot Be-Ne-Lux. Varje del får sin egen beskrivning.

Här finns en riktigt stor stad, Paris, där jag aldrig egentligen har varit. Jag har bara åkt igenom på motorvägarna över och under stan. Såg det upplysta Eifteltornet i fjärran en nyårskväll för några år sedan.

De två stora europeiska krigen på 1900-talet sätter sin prägel på delar av området. Minnesmärkena är både mäktiga och många, men samtidigt ganska beklämmande i sin beskrivning av den totala meningslösheten, Kriget.

Av många fenomen i naturen är tidvatten det som lättast fångar mitt intresse. Detta franska avsnitt uppvisar många exempel på mäktigheten. En flera km bred strand försvinner två gånger per dygn, en hamn med kajkanter utan vatten under sex timmar om dygnet, kraftverk som fungerar lika bra upp- som nedströms, båtar som tidvis fungerar som vrak, tidvis fullt sjödugliga.

Inkommande tidvatten Utrinnande tidvatten

En vattennivå som stiger/sjunker 8-10 m under sex timmar. Ragundasjön sjönk visserligen ungefär 35 m på fyra timmar, men den steg aldrig igen.