Avsnittet finns i huvudsak på denna kartbild

Nordost

Här har Norge och Finland två treriksrösen! Ett med Sverige och ett med Ryssland.

Bilderna visar Rysslands gräns mot Norge längst upp i NO (delvis östligare än Finland). Älven på den 4:e bilden kommer från Enare Träsk. Älven markerar gräns mellan Norge och Ryssland där bilden är tagen. En bit bortom älvkröken ligger Treriksröset.

Mot Ryssland Nrv886b Ryssland Borderriver

Grense Jacobselv

är den sista norska utposten mot NO och ryska gränsen. Här finns en kyrka, lite jordbruk och en naturhamn. Gränsfloden är drygt 5 meter bred och närmare 3 dm djup..

Grense Jacobselv Grense Jacobselv Oskar II Kapell Varning Jacobselv är gränsen

Hjortron!

Nordkalottguldet! Bilden tagen ca 20 km från ryska gränsen öster om Kirkenes.

Hjortron

Kirkenes

Metropolen i denna del av världen! Här lämnar ryska fiskare sin last ibland. Båtarna (fartygen?) får också varvsöversyn här.

Ryska trålare Ryska trålare Varvsbesök

Det innebär att även ryska sjömän ska hitta vägen i Kirkenes, även vägen hem!

Kirkenes2 Orienteringstavla 

Här korsar E105 Elvenäs. Det är ca två timmar mellan bilderna. Vid lågvatten är älven inte mer än 10-15 meter bred, ca 4 timmar före den första bilden. Jag är förundrad över dessa växlingar ebb-flod, 2 gånger/dygn. Temat återkommer från andra delar av Norge, men även från bland annat Frankrike.

Snart högvatten Högvatten

Innan vi lämnar området runt Kikenes så kan man ta del av nattljuset...

 Kvällslugn Vindstilla morgon Nära midnatt

Skolteforsen

är det sista av en finsk älv som rinner upp i de nordfinska lappmarkerna'

Skoltefossen

Ferdesmyra

var en myr präglad av Permafrost (2008). Den har inte riktigt samma utbredning idag. Den stäckte sig 5-6 km utefter E6 någon timmas körning från Kirkenes.

 Ferdesmyra

Varanger

Är en stor halvö. Dryga 100 km tvärs över i både S-N och V-Ö. Mina bilder är tagna dels utefter vägen till Vardö, drygt 120 km från fjordbotten och dels över fjället mot Berlevåg. Den vägen är ungefär lika lång.

Vardö

Varangerfjorden Fiskeskrot Skolan Hambassängen Rådhuset Utvägen Norges östligaste fastlandsvy

Kongsfjordfjellet

ligger strax ost om Tanafjord. Fågelvägen ungefär 100 km från Nordkapp. Bilvägen drygt 400... Själva fjället ligger på västra delen av Vardangerhalvön

Varanger Varanger VarangerVaranger Varanger Tanafjord

Några mil norröver ligger Berlevåg.Därbortom finns bara havet (Den röda pricken på första bilden är författaren själv)

 Vågbrytare På piren Nordkust Hamnen City Hamngaraget Vid Torget ALLT ligger mot söder

Tana

Innan vi svänger mot norr passerar vi Tanaelv och fjord

Tanafjord från Kongsfjordfjell Tanaelv på norska sidan

Nordkapp

Längre norröver än så har går inte att komma med vanlig bil. Här tar Europa slut!

Tornfjell

Söder om Nordkapp, mellan Lakselv och Skadi är dessa bilder tagna. Alla strax intill E6

Lakselv Skaidi

En höstdag vid E6 i norr. Faktiskt så långt norrut man kan komma på E6

Tundran i norr Fjell og Fjord Nysnö i september

Därmed lämnar vi snart det nordligast Norge. Men vi gör en avstickare till Hammerfest först.

Hammerfest

Panorama från syd

Enligt vad som omtalas lär detta var en av världens nordligaste belägna åretruntbebodda stad. Men enligt norrmännen så är det ingen stad, men en by.

Här finns även den nordligaste internationella flygplatsen i världen. Landningbanan skymtar ovanför och bortom hustaken. Gott om plats är det i Norge!

Hammerfest3