E4

E4är en av de få europavägarna som bara går i ett land. Haparanda – Helsingborg blir en i stort sett lika lång sträcka som E45:ans Sverigedel, knappt 160 mil. Men enligt vägbeskrivningar tar det ”bara” 16 timmar bakom ratten. Tack vara mycket högre vägstandard och trots avgjort mer trafik går det således att ta sig fram fortare den vägen. Vägen bjuder på många sevärda sträckor, Seskarö, Piteåkusten, Höga Kusten, Indalsälvens delta, Hälsingland, Uppsalaslätten, (Stockholm egna rader), Kolmården, Vättern och mycket mer.

 

Norra Stambanan (Boden – Gävle)

byggdes en gång för att kunna transportera unga män från det folkrika södra Sverige till försvarsanläggningarna i norr. Eftersom vår politiker anser att större delen av vårt land är onödigt så har den i viss utsträckning spelat ut sin roll som stamled till norr. Norr om Ånge har den dessutom bytt namn och heter där numera Stambanan genom norra Sverige.

N Stam12            N Stam13 N Stam4 N Stam5

I alla fall så är det en trevlig bilresa att följa dess väg genom landet. Eftersom den avgörande majoriteten av orterna längs dess sträckning tillkom tack vare järnvägen, så somnar de långsamt allteftersom transporterna flyttas till andra transportmedel eller sträckor. Här är bilder från Döds Fallet och det Tahiländska templet i Utanede

N Stam1  N Stam2  N Stam3 N Stam11

De tre broarna är tagna på samma plats. Den äldsta är järnvägens första bro, murad i sten från platsen, den andra är en stabilare stålbro och den tredje är för biltrafik, byggd i fackverk.

N Stam8 N Stam10 N Stam7 N Stam9

Banan följer naturen på helt annat sätt än vad modernt byggda järnvägar gör. Numera följer naturen järnvägen!

N Stam6

E45 SverigeE45 (Inlandsvägen)

har sin svenska del mellan Karesuando i NO till Göteborg i väster. En stäcka på ungefär 170 mil, eller 20 - 25 timmars körning. I norr så går vägen genom tundra, fjällnära, taigan och i söder avrundas med det västsvenska jordbrukslandskapet.

    

Malung Mora Amal Kaitum Stomsund

Det är den enda svenska väg som korsar samtliga fjällälvar inklusive Klarälven/Göta älv. Vägen passerar några av våra största gruvorter, går genom områden där fast jordbruk inte tillåts, passerar orter i Norrlands inland som för levande, flämtande eller nästan utdöd tillvaro, går över kraftverksdammar, levande forsar, korsar älvar som förefaller vara sjöar.

Aitik Projus Piteelv Ljungan Asarna Messaure Ljungan Kalixelv Moskosel Akkats

Långa avsnitt av vägen går genom tät barrskog, man kör åtskilliga mil genom dessa skogar lite överallt avbrutna med tjärnar, små inägor korsande kraftledningar och ett och annat ödehus. Glest liggande bebodda hus dyker också upp. Men vägen bjuder också på hissnade utsikt inte mist över Nedre Fryken och fjällmassiv.

 E45 Skogshus Skogstjarn Stenbron Snowrenhage

Gellivare Vilhelmina Frostviken Stora Lulevatten Fryken


Risaasen Gbg a

 

Detta blir av naturliga skäl ett av de mer omfattande avsnitten. Jag har valt att dela in avsnittet i landskap, teman, geografi, infrastruktur och historia. Avsnitten flätar in i varann, ibland kanske samma bild förekommer på mer än en beskrivning.

I artiklarna förekommer förkortningar, men tanken är att bara de förkortningar som är allmänt vedertagna skall vara använda. För vägar använder jag E, Rv och Lv, för väderstrecken använder jag N, S, V och O/Ö. Eftersom länsindelningen i vårt land inte är en statisk beteckning så använder jag hellre landskapen för beskrivningar, Dalsland är bättre än Västra Götaland.

Där det förekommer koordinater så är dessa angivna i SWEREF99 TM . Vill du använda andra så finns många omvandlarsidor på nätet

De resor jag gjort under de senare åren har i de flesta fallen gjorts med husbil. Fördelen med det, för mig, är att jag inte behöver sätta upp ett bestämt mål, vare sig för resan i sin helhet eller för varje dag. Själva resan blir målet. På så vis har jag kunna göra "temaresa" tex att följa Norra Stambanan. Den turen blev det mycket grusvägar.

E45 Sverige   Europaväg 4  Norra Stambanan    Jämtland&Härjedalen    Lappland    Dalarna   Norrlandskusten  Mälardalen Dagsturer  En vecka